ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС
  • Aдрес
  • гр. София1336, ж.к "Люлин" 3, ул. "Георги Дражев" бл. 386

Сертификационни
услуги

Под сертификации се има впредвид група правила и насоки, които определят изискванията за реализирането на система за управление, служеща за провеждането на фирмените процеси, подобряването на ефективността и ефикасността при реализацията на един продукт или предоставянето на една услуга, получаването и повишаването на удовлетвореността на клиентите.
M