ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС
  • Aдрес
  • гр. София1336, ж.к "Люлин" 3, ул. "Георги Дражев" бл. 386
  • ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС

    Орган за сертификация на система
    за управление съгласно ISO/IEC 17021,
    съответните ръководства на IAF и EAA