ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС
  • Aдрес
  • гр. София1336, ж.к "Люлин" 3, ул. "Георги Дражев" бл. 386

Oрган за
сертификация

ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС e орган за сертификация на система за управление съгласно ISO/IEC 17021, съответните ръководства на IAF и EA.
Вижте всички услуги