ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС
  • Aдрес
  • гр. София1336, ж.к "Люлин" 3, ул. "Георги Дражев" бл. 386

Система за управление на здравето и безопасността при работа
BS OHSAS 18001:2007
- new ISO 45001:2018

Осигуряването на безопасността и здравето на работниците в много области на една ефективна система за превенция на риска при управление е от съществено значение.
Системата е насочена към контрола на рискови фактори и професионалното управление на здравето и безопасността на системата за работниците; идентифицира и оценява потенциала за злополуки на работното място.
M