ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС
  • Aдрес
  • гр. София1336, ж.к "Люлин" 3, ул. "Георги Дражев" бл. 386

Сертификация
ISO 22000:2018

Системи за управление на безопасността на храните - Изисквания за всяка организация от веригата за доставка на храни
M